A www.tibitoys.sk online üzlet Panaszkezelési szabályzata

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A Panaszkezelési szabályzat az eladó a SANVEAN s.r.o. – Kft. társaság (székhely: 1.mája u. 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Szlovákia, cégazonosító szám: 44 664 478, közösségi adószám: SK2022789406. A cég a Kft. szakasz 35315/R betétszáma alatt a bejegyezve van a Trenčín-i Járásbíróság cégnyilvántartás kereskedelmi jegyzékében) Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) elengedhetetlen részét képezi, és tartalmazza az eladótól vásárolt árukkal kapcsolatos panaszok benyújtásának a menetét.
  2. Az áru megrendelését megelőzően a vevő köteles megismerkedni a Panaszkezelési szabályzattal és az ÁSZF-kel. Panasz (reklamáció) esetén a vevő tudomásul veszi, hogy a saját érdekében és a minél gyorsabb intézkedések teljesíthetése végett szükséges együttműködnie az eladóval.
  3. Az adásvételi szerződés megkötésével és a termék az eladótól vagy szállítócégtől való átvételével a vevő a jelen Panaszkezelési szabályzattal az egyetértését fejezi ki.

2. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

  1. A garanciális időszak az áru átvételi napjával kezdődik és 24 hónapig tart.
  2. A garancia nem terjed ki a termékek olyasféle hiányaira, amelyek a szakszerűtlen vagy felelőtlen bánásmód, a termék nem rendeltetésszerű használata, valamint a mechanikai sérülése során keletkeztek. Az ilyen hibákra és a tárgy szokásos használatából eredő természetes kopásra a garancia nem vonatkozik.

3. PANASZ ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK A MENETE

Amennyiben a vevő a www.tibitoys.sk webshopban megvásárolt árucikket illetően reklamációt kíván tenni, úgy a kifogásolását és ennek indokolását az online Reklamációs űrlap alkalmazásával köteles benyújtani.

Reklamációs űrlap

    4. PANASZ RENDEZÉSE

    Az eladó törekszik arra, hogy a beérkezett panasz (reklamáció) haladéktalanul intézve legyen. Bonyolultabb esetben a panasz általában 3 munkanapon belül lesz orvosolva. A vevővel való egyeztetést követően az eladó a hiánypótlási javaslatát jóváhagyás céljára a vevőnek e-mail útján küldi el.